2019 yılında Söğütlüçeşme İstasyonu alanıyla ilgili plan-projeler yayınlanmıştı. O zamanki düşüncelerimi Bloglarımda yazmıştım. O planlar 2020 ve 2021 yılında iptal edilmiş. Sanırım itirazlara göre yeniden düzenleme yapılmış.

                              Bugünkü Durum

Yeni yapılan plan teklifinde, Hızlı Tren için 100m2 alan kaldığı, 2021 yılı toplam yolcu sayısının 412000 kişiye ulaştığı, 2023 yılında İstanbul-Sivas ve 2025 yılında İstanbul-İzmir hatlarının çalışmaya başlayacağı ifade edilmektedir. 2021 yılında burayı 4 milyondan fazla insanın kullandığı, bugün birlikte olan Marmaray ve YHT yolcularının aslında ayrı alanlarda olması gerektiği vurgulanmaktadır. Yük taşımacılığı ile yolcu taşımacılığının ve YHT ile Marmaray’ın birlikte olmasının sorunlar çıkardığı ifade edilmektedir.  Diğer yandan yolcuların ticari-sosyal-kültürel ihtiyaçları için mekânlar bulunmadığı söylenmektedir. Bu sebepten istasyon alanının genişletildiği ve alt katta sosyal-kültürel-ticari mekânların bulunduğu yeni plan-proje yapıldığı ifade edilmektedir.

Plan teklifi raporunda, iptal edilen 2019 yılı planları için mahkeme kararları ve bilirkişi raporları doğrultusunda revize planlar hazırlandığı yer almaktadır.

                              Üst Kat Planı

Tesisin ‘Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı’ olan adı ‘Ana İstasyon (Gar)’ Alanı olarak değiştirilmiştir. Viyadüklerin altında kullanım olacağı eklenmiş, ayrıca emsal inşaat alanı 3453 ada 1 parselde (Kurbağalıdere’nin Haydarpaşa tarafı) %70-85, 3454 ada 1,2,3 parsellerde (Kurbağalıdere’nin F.B. Stadyum tarafı) %15-30 oranında kullanılacağı ifade edilmiştir. Uygulama hükümleri, ‘KAKS %60, YENÇOK 2 kat, alanda yapılacak binalar tek katlıysa H=8mt, 2 katlı ise kat yüksekliği H=6mt ve en fazla 2 kat olacaktır’ şeklindedir. Yükseklikler peron saçak katını geçemeyecektir. Yapılacak bakım-onarım tesisleri emsal hesabına sokulacaktır.

Çok yer kaplayacağı için kurum görüşlerini tek tek ele almıyorum. Ancak İSKİ’nin görüşü dikkate değerdir. Alanın dere kenarı olması sebebiyle Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanında olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla burada su basman kotunun (dere kret kotu) belediyesinden meri imar yönetmeliğine göre verilmesi önerilmektedir.

40688.21m2 olan alanda olacak yapılaşma Ticari Alanlar=18941m2, YHT İstasyonu ve Destek Birimleri= 2995.13m2 olmak üzere toplam 21936.13m2 olacaktır. Yeşil Alanlar=14090.22m2, Açık Otopark alanı=4661.86m2 olacaktır. Burada 108 adet ticari yapı, 1 adet YHT Hizmet Binası, 169 araçlık otopark, 15 ayaklı 600m uzunluğunda ek viyadük hattı ve 200m ek peron yapılacak, ayrıca ortak alanlar bulunacaktır.

Bu bilgilere göre 3453 Ada 1 parselde alışveriş mekânları yer almış. 3454 Ada 1,2,3 parsellerde ise tren hattının Kuşdili tarafında otopark, Evlendirme Dairesi tarafında hizmet mekânları düşünülmüş.

                                 Alt Kat Planı

2019 yılının mart ayındaki yerel seçimlerde itiraz edilen İBB seçiminin haziran ayında tekrar yapıldığı düşünülürse kurum görüşlerinin bazılarının bir önceki yönetim, bazılarının ise şimdiki yönetim tarafından cevaplandırıldığı belli olmaktadır. Kadıköy Belediyesinde ise aynı parti devam etmiştir. Her iki belediye görüşlerini bildirmiştir.

Konunun değerlendirmesine gelirsek…

İstanbul’un Anadolu Yakasının tarihi gar binası Haydarpaşa’dadır. Ancak burası onarım sebebiyle 2013 yılından beri devre dışıdır ve o bölgeye kimse girememektedir. Tespit edebildiğim kadarıyla liman, vapur iskelesi ve kayık iskelesi iptal edilmiştir. Gar binasında restorasyon yapılmaktadır. Ancak içeri kimse sokulmamakta, ne yapıldığı bilinememektedir. Diğer yandan rayların alanında ise tarihi eserler çıkmıştır. Öğrenebildiğimiz kadarıyla 1 Ankara, 2 banliyö treni olmak üzere 3 hattın Haydarpaşa’ya sokulacağı ifade edilmektedir.

Konunun insanlara anlatılması gerekir. Haydarpaşa tekrar gar olacak mıdır? Liman ve vapur iskelesi tekrar çalışacak mıdır? Kadıköy tarafındaki kayık iskelesi niye ortadan kaldırılmıştır? Haydarpaşa gar olacaksa Söğütlüçeşme’ye de gar yapmak doğru mudur? Haydarpaşa’ya sokulacak 3 hat tarihi kalıntıların neresinden geçecektir? Bu hatlar bir süre sonra yolcu yokluğundan iptal mi edilecektir? Bu sebepten mi Söğütlüçeşme’yi gara döndürme çalışması yapılmaktadır. Bana göre Söğütlüçeşme gar yapılırsa daha da büyütülmesi gerekmektedir.

Bütün kurum görüşlerini irdelemek istemiyorum. Ancak yukarıda yazdığım İSKİ’nin görüşü dikkate değerdir. Bahsedilen ‘dere kret kotu’ genelde 1.50m alınır. Burada da böyle olursa zemin katlara girişte sorun olacaktır. Kaldı ki Plan Hükümlerinin 7. Maddesi okunduğunda, açığa çıkan bodrum katlarda bile KAKS hesabına dâhil edilerek iskân düşünüldüğü anlaşılacaktır.

Alandaki çok sayıda ağaç kesimi belli bir plana göre mi yapılmıştır?

Kent mücadelesi yaptığını bildiğimiz Kurumlar ne diyor? Demiryolcular ne diyor?

Bütün bunların açıklaması olmalıdır.

Bu olay çok önemli bir eksikliğimizi göstermektedir. Sorunları parçacıl çözümlerle gideriyoruz. Hâlbuki önce bütünü planlayıp, o bütünün içindeki bölümleri bütüne uygun biçimde projelendirmeliyiz. Yani Kadıköy’ün bütününe plan yapılmadan Söğütlüçeşme’ye proje yapılamaz.  

ARİF ATILGAN  AĞUSTOS 2022 

https://www.arifatilgan.com/sogutlucesme-gar-projesi-2022/

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/s%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BC%C3%A7e%C5%9Fme-gar-projesi-2022

EK:

SÖĞÜTLÜÇEŞME AVM’Sİ

https://www.arifatilgan.com/sogutlucesme-avmsi/

 

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/s%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BC%C3%A7e%C5%9Fme-avm-si%CC%87