Raif Korel Apartmanı… İyilik Koleji… Kadıköy Mühendislik Mimarlık Özel Yüksek Okulu… İDMMA… Göztepe Vergi Dairesi… Eysan Oteli… Eysan TV (ETV)… Hepsi değişik tarihlerde aynı binada bulunmuş… O bina yüz yıldır Kadıköy rıhtımının siluetinde yer alıyor…

1880’li yıllarda Padişah Abdülhamid saraydaki elektrik işleri için bu konuda eğitimli Emile ve Raif Efendileri tayin eder. Sonraki yıllarda Raif Efendi sarayın elektrikçi başı sıfatıyla görev yapar.

Raif Efendi Kadıköy’de Yeldeğirmeni sahilinde bir apartman yaptırmıştır. Rıhtım Caddesi ile Misak-ı Milli Caddesi köşesindeki binanın ayrı zamanlarda iki bitişik bina olarak inşa edildikleri anlaşılmaktadır.

Alttaki 1. fotoğraf Fransa Ulusal Kütüphanesinde kayıtlı olup 1925 tarihlidir. O tarihte binanın yeri boştur.

                                               1925 Yılında Raif Korel Apartmanının yeri boştur.

2.Fotoğrafta, 1927’de biten Hal Binasının çatısı inşa edilmektedir. Korel apartmanının sadece Misak-ı Milli Caddesi köşesindeki 1. Bloğu görünmektedir. İkinci blok henüz yoktur.

                                        1927 Yılında Raif Korel Apartmanının Sadece İlk Bloğu vardır.

3.Fotoğraftaki pul 1930 yılında Ankara-Sıvas demiryolu hattının açılışı dolayısıyla inşa edilen Kızılırmak Köprüsünü göstermektedir. Pul sürşarjlı değildir. Yani değeri değiştirilmemiştir. Dolayısıyla fotoğrafın 1930 yılına ait olduğu belli olmaktadır. Raif Korel Apartmanı iki bloğunun yapılmış haliyle görülmektedir.

                                              1930 Yılında Raif Korel Apartmanının İki Bloğu Yapılmıştır.

Blokların iki yılda inşa edildiğini düşünürsek Misak-ı Milli Caddesi köşesindekinin 1926-1927 yıllarında; Bitişiğindekinin ise 1929-1930 yıllarında inşa edildiği belli olmaktadır. Adı Raif Korel Apartmanı konmuştur.

Binalara ön caddeden girilmektedir. 1. Binaya ortadan giriş vardır. Girişin iki yanında dükkânlar bulunur. Öndeki dükkânların ayrı kapı numarası vardır. Köşeden itibaren 86, 88 Numaralar dükkân. Ortadaki 90 Numara Apartman Girişi. 92, 94 numaralar diğer dükkânların kapı numaralarıdır. İçerideki merdiven ile üst katlara çıkılır. Bina bodrum kat hariç 5 katlıdır. Ayrıca çatı katı vardır.

2. Binaya ise komşu binayla arada olan (yaklaşık) 3 metrelik aralıktan giriliyor ve oradaki merdivenden çıkılıyor. Burada binanın girişine 96 kapı numarası verilmiş. Dükkânlar 96/1, 96/2, 96/3, 96/4 olarak numaralandırılmış.

                                              Raif Korel Apartmanının 1. Ve 2. Blok Girişleri.

Özetlersek… Binalar yan yana iki blok halinde inşa edilmişler. Dışarıdan tek blok gibi görünmesi sağlanan yapılarda Bodrum Kat yoktur. 1 Zemin Kat, 4 Normal Kat ve Çatı Katı vardır. 1.Blokta kat alanı (yaklaşık) 150 metrekare, 2.Blokta kat alanı (yaklaşık) 120 metrekaredir. Cephe pencerelerinden anlaşıldığına göre blokların katlarında ikişer daire bulunmaktadır.

En alt kattaki duvar kalınlıkları 50CM civarındadır. Taşıyıcı sistem ‘Yığma’ olsa çok daha kalın olmaları gerekiyor. Büyük ihtimalle çelik konstrüksiyon arası tuğla duvarla taşıtılmış. Döşemeler volta sistemdir. Cephe için Barok tarz denir ama bana göre değildir. Tüm Yeldeğirmeni apartmanlarında olduğu gibi cephelerde girinti-çıkıntılarla süs yapılmıştır.

Raif Korel bu apartmanda oturmuş. Diğer daireleri kiraya vermiş. Kiracılarının tamamına yakının Haydarpaşa’da çalışan bürokratlar olduğu söylenir.

1940 yılında Raif Korel ölür.

1950’li yıllarda bina(lar) Antalyalı Eyilik Ailesine satılır. Eyilik ailesi otelcilik ve tekstil alanlarında çalışmaktadır.

Her iki binayı İyilik Koleji adıyla özel okul yaparlar… Aile, soyadı kanunu çıktığında İyilik kelimesini ister. Antalyalılar İyilik kelimesini Eyilik olarak konuşurlar. İlgili memur kelimeyi konuştuğu gibi kaydeder. Dolayısıyla aile, memurun hatasıyla Eyilik soyadını almış olur… Okula arzu ettikleri İyilik soyadını koymuşlar. Binanın arkasında (yaklaşık) 300 metrekarelik bir arsa okulun törenlerinin yapıldığı bahçe olarak kullanılmış.

Okul işinden mutlu olmuşlar ki 1964 yılında Özel Yüksek Okul işine girişmişler. Binanın arka tarafındaki boş arsaya da öndeki binalara yapışık ek bina yaparak kullanma alanını genişletmişler. Ek binada da 300 metrekareyi aşkın bir kat alanı elde ederek har katı yaklaşık 600 metrekareye, bütün katlarda toplam alanı 3500 metrekareye çıkarmışlar. Yeni binada kolonsuz geniş açıklıklı dershane–amfiler yapılmış ve Kadıköy Mühendislik Mimarlık Özel Yüksek Okulu kurulmuş.

1967 yılında burası yetmemiş Acıbademde bir arsaya ek bina yapmışlar.

1971 yılında Özel okullar devletleştiriliyor. Kadıköy, Vatan ve Galatasaray Özel Yüksek Okulları birleştirilerek İDMMA (İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi) adını alıyor. İDMMA Yıldız Teknik Okuluna bağlanıyor. Önce İDMMA Yıldız Üniversitesi (1982), daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi oluyor (1992).

                                          Okul İDMMA Oluyor

1973 yılında bina Göztepe Vergi Dairesine kiralanıyor.

1985 Yılında otel yapmak amacıyla elden geçirilir.

1987 yılında Kadıköy Eysan Otel olarak faaliyete başlar. Eyilik Sanayinin ilk heceleri birleştirilerek otelin adı bulunmuş.

                                         Eysan Otel

1992 yılında, otelde uzun süre kalan sanatçı Tanju Okan’a otel sahibi Mete Eyilik tarafından plaket verilir. 310 numaralı odasına kendi adı konur. Ayrıca Otel Müdürü Nihat Güngör sanatçıya otelin sembolik anahtarını verir.

1995 yılından itibaren  Eyilik TV (ETV)  bir süre çatı katında faaliyette bulunur.

2000’li yılların başında Eyilik Holding’in bünyesinde ekonomik sıkıntılar başlamış. Diğer şirketlerin varlıklarıyla birlikte Otel binası da alacaklıların alacak listesine yazılır…

Öğrendiğime göre günümüzde binanın sahibi, Kadıköylülerin tanıdığı Kaset, CD, Kitap satışlarıyla uğraşan bir esnafmış.

Öğrencilik yıllarımda benim de katıldığım Özel Okullara Hayır eylemlerini anımsadım. 68 kuşağının somut başarılarından biridir özel okulların devletleştirilmesi. Sonraki yıllarda her tarafın özel olması ise kuşağımızın üzüntüsüdür. Bir de bu binanın yandaki binayla arasındaki boşluk yıllardır merakımı çekmiştir. Yazıyı hazırlarken öğrendim ki 2.Bloğun girişiymiş.

Kadıköy rıhtımında bir bina… Bizleri Osmanlı sarayına götürdü… Çatısındaki İyilik Koleji, Mühendislik Mimarlık Özel Yüksek Okulu adlarını okuduğumuz yılları anımsattı… Vergi dairesi, otel hallerini gözümüzün önüne getirdi…

Kadıköy’de hafıza vardır. Yeter ki çevremize görerek bakalım.

ARİF ATILGAN https://www.arifatilgan.com OCAK 2022

Not: Ölçüler google’dan hesaplanmış olup kesin değildir.