Mükemmel dünyanın ağacı, merkezi ve destek sütunu olması değil beni heyecanlandıran. Ölümsüzlük ağacı olarak anılması da. Zeytin kelimesi,diğer söylenişi ile ELEZ; Eleia dan gelir. Elize cennet anlamında olup, Şanzelize cennet yolu demektir. ELEİA ise EL-İLAH, EL-AHH, ALLAH kelimeleri ile aynı köktendir. Tüm kültürlerde kutsaldır. Nuh Tufanından sonra ağzında zeytin dalı ile gelen güvercin, yeniden doğuşun, bilgeliğin, arınmanın ve sağlığın müjdesi ile gelmiştir. Mısır’da ise İsis’in Ağacı, Tutankhamon’un Adalet Tacı idi. Bilincin tüm katmanlarını temsil eden Ra, aydınlanmanın simgesi zeytin dallarını, III. Ramses’e sunar ve zeytinyağı ile yanan kandiller tapınağını aydınlatırdı.

Zeus ; Tanrı ve Tanrıça’larını toplayarak, kuracağı şehre, en değerli armağanı sunanın adının, bu şehre verileceğini duyurur. Akıl ve Zekâ Tanrıçası ATHENA, bir zeytin fidesi uzatır Zeus’a. Şehrin adı ATİNA olur. Athena’da bu şehrin koruyucu Tanrıçası olacak ve dünyanın tüm zeytin ağaçları bu fideden üreyecektir. Antik Yunan kültüründe zeytin hasadını sadece bakireler yapardı. Bu hasat ayin niteliğindedir. Solon Kanunları ile zeytin ağaçlarının kesilmesi ölümle cezalandırılır. Bizde ise zeytin ağaçlarının korunması kanununu Atatürk çıkarmıştır.


Kudüs’ün kutsal Zeytin Dağı, kendini bir zeytin ağacına benzeten Hz. Davud ile anlam kazanmıştı. Zeytin Mesih’in sembolüdür. Kutsal Mesh Yağı olan Zeytin Yağı ile Mesih, mesh edilir. İsa’nın, altında vakit geçirdiği zeytin ağaçlarının çekirdeğinden de tespih yaparlar. Zeytin dalı taşıyan güvercini, Allah’a, ruhu taşıyan bir vasıta olarak görürler. Mitoloji de, Tanrı Çocuklarının, Zeytin Ağacı altında doğduklarına inanılması, onu kutsalın kutsalı yapmış ve zeytinyağı tüm kralların, bebeklerin kutsanmasında kullanılmıştı. Herkül’ün Silahı, Sezar’ın Tacı da zeytindendi. Olimpiyat Kahramanlarının ise Onur Tacı idi.

Zeytin, incir, hurma, üzüm ve nar; Tevrat ve İncil’ de 140 kez anılırlar. Nur Sure’sinde ise Allah kendini tanımlarken, nurunun, zeytinden elde edilen bir nura benzediğini ve ‘ Nur içinde Nur’ olduğunu söyler. Zeytin yağının sıvı altın kabul edilmesi bundan olmalı.

Tin Suresi; Zeytine ve incire and olsun ki diyerek başlar. Sütü olan incir meyvesi kadın rahmine benzediğinden, bu surede kadına; Zeytin ile erkeğe hitap ediyor olabilir. Erkeğin amigdalası (küçük beyin) bir zeytin tanesine benzer. Zeytin; Göğün. İncir; Yeryüzünün. Selvi ise yer altının ağacı olmalı.

Gülümser Atılgan Ağustos 2019