Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının 2013 yılındaki planında, 1.135 metrekaresi TDİ’ye ait Kalamış İskelesi olmak üzere toplam 436.263,58 metrekarelik alan bulunmaktadır. 2017 yılındaki planda ise alan, 478 bin 507 metrekareye çıkarılmıştır. 42.000 metrekare civarında eklenti vardır. Bu eklentinin, emsale sokulmak istenen yeni önerilen mendireklerin alanı olduğu anlaşılmaktadır.

                                 Mevcut Durum

                                      Mendireklerin Yeni Durumu.

Yat Limanı ile Kurbağalıdere arasındaki Kalamış Parkı, Yat Limanı alanına eklenmeyecektir. Yine Park olarak kalacaktır. 15.000 metrekaresi tesis, 21.000 metrekaresi yer altı otoparkı olmak üzere toplam 36.000 metrekare yapılaşma ise Yat Limanı sınırları içerisinde olacaktır.

Planda Kalamış İskelesinin durumu incelenmeye değerdir.

İskele, Kadıköy Belediyesinin İmar Planında 74Ada/1Parsel kaydıyla TDİ’ye ait alan olarak görünmektedir. Özelleştirme İdaresinin planında iskelenin denize uzanan kısmı kesilip atılmaktadır. Yani kara parçası deniz yapılmaktadır. Bu operasyonun prosedürde yeri var mıdır? Ayrıca Kalamış İskelesi’nin ortadan kaldırılan kısmının toplam metrekareden çıkarılması gerekirken çıkarılmamıştır. Bunun prosedürü var mıdır?

                                                                     Kalamış İskelesi Kaldırılıyor

Anlaşıldığı kadarıyla Yat Limanının yeni planındaki önemli noktalardan biri burasıdır. Zira iskele ortadan kaldırılınca daha çok tekne bağlama yeri oluşabilecektir.

Kalamış İskelesi, ilk şehir hatları iskelelerindendir ve yaklaşık 100 yıllık geçmişi vardır. Kıyı sığ olduğu için denize 210 metre uzatılarak inşa edilmiştir. Özellikleri olan bir iskeledir. Bu bakımdan tarihi eser olarak tescil edilmelidir. İskelenin izi belli olan tabanı değişik malzemeyle döşenmeli, üzerindeki bugün olmayan tek katlı bina rekonstrüksiyon projesiyle yeniden eski yerine yapılmalıdır.

                              Kalamış İskelesi Kadıköy Belediyesi’nin İmar Planına Kırmızıyla İşlenmiş

Kent merkezinde böyle tesisler olmaz. Yat Limanının kendisi olmamalıyken olmuş. Eklentileri hiç olmamalıdır.

Kalamış İskelesinin tescil edilmesi için ilgili Koruma Kuruluna başvurulmalıdır.

Şu soruların cevabı aranmalıdır:

– Eski Yat Limanını bile korumayan Koruma Planı neyi korumaktadır?

– Denize yapılan Mendirekler hangi kurala göre yapılmıştır ve emsal hesabına sokulmaktadır?

– Eski Kalamış İskelesi hangi kurala göre yok edilmekte ve denize katılmaktadır?

– Deniz yapılan İskele hangi kurala göre toplam alandan çıkarılmadan emsal hesabında kullanılmaktadır?

Sonuç olarak, kent merkezlerindeki deniz kıyılarına Yat Limanı veya Marina adıyla AVM’ler yapılması geleneği son bulmalıdır..

ARİF ATILGAN https://www.arifatilgan.com EKİM 2021

 

NOT: Bu konudaki diğer detaylar için alttaki LİNKleri tıklayabilirsiniz.

FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANI ÖYKÜSÜ

https://www.arifatilgan.com/fenerbahce-kalamis-yat-limani-oykusu/

KALAMIŞ İSKELESİ

https://www.arifatilgan.com/kalamis-iskelesi/