Karatepe Mevkiindeki okul inşaatına 2018 yılının ekim ayında başlandı.. Bahçesinin düz olması istenmiş. Bu sebeple 14 dönüm arazinin bazı yerleri dolduruldu bazı yerleri tıraşlandı.. Bahçe duvarı olarak istinat duvarları inşa edildi. Hâlbuki topografyayı bozmadan 2-3 kademe yapılabilirdi. O zaman yüksek hafriyat masrafları olmaz, bahçe duvarları basit ve ucuz şekilde inşa edilir ve bahçe daha hoş görünürdü..

                 Arazinin Doldurulma Seviyesi. Solda Doğal Hali, Sağda Doldurulması.

Yine de tüm alanın aynı kotta olması amacına ulaşılamadı. Doğu duvarının altı çok yüksek olduğu için yarıya kadar dolu yapıldı.

Bahçenin drenaj borusu doğu duvarında zorunlu olarak dışarıdan döşendi. Parsel dışından gelen borunun ucu bahçenin güney batı köşesinden başka bir boş arsaya verildi. Sanırım ileride 60’lık bir künk ile aşağıdaki caddeye kadar yağmur suyu kanalı yapılması gerekecektir.              

Küçük bir ev ölçeğindeki Trafo Merkezi, Güney-Batı köşesinde toprak doldurulmuş noktaya kondu. Trafonun yeri arazinin diğer ucundaki tabii zemin olan nokta olmalıydı.

Okulun atık su borusu bahçenin Güney-Batı ucuna kadar yaklaşık 100 metre mesafedeki kanalizasyon hattına bağlandı. Hâlbuki en kısa mesafe olan bahçenin batı kapısının altından bağlanması daha doğru olurdu. Temiz su bağlantısında da aynı durum söz konusu..

Okul bahçesine batı duvarının ortalarından girilmektedir. Buna karşın özürlü rampasına zıt yönden girilmektedir. Batıdaki kapıya yakın olsaydı daha iyi olurdu.

                                            Vaziyet Planı

Diğer yandan okulun girişinde bir saçak vardır. Saçaklar bina girişinde insanları yağmurdan korumaya yarar. Burada binanın giriş kapıları saçağın neredeyse dışında gibidir. İç kısımda olmaları gerekirdi.

                   Saçak ve Kapılar.

Bina içinde, katlardaki ve merdivenlerdeki metal korkuluklar yanlış düşünülmüştür. Hareketli öğrenciler için tehlikelidir.

Mimari-estetik konusuna girmiyorum. Sadece bahçedeki Atatürk büstünün arkasına beyaz bir pano konmasını öneririm. Büyük alanda daha görünür olur.

2021 yılındayız. İnşaat bitti. Uzun süre boş bekleyen binaya bir okulun taşınacağı belli oluyor. Kısa, orta, uzun vadeli önerilerim olacaktır.

1 (Kısa)- Bina içindeki merdiven ve koridor kenarlarındaki korkuluklar iptal edilmeli, başka çözüm bulunmalıdır. Örneğin: Katlarda, alt ve üst tabliyeler arasına kısa aralıkla dikmeler monte edilebilir.

2 (Orta)- Bahçedeki atık su bağlantısı çok uzun olduğu için zaman zaman tıkanabilir ve geriye su basabilir. Araya hiç değilse 1 baca yapılması yararlı olacaktır.

3 (Uzun)-Uzun vadede toprak doldurulan zemin dolayısıyla trafo, bahçe duvarları ve doğuda spor sahası bulunan sette sorunlar olabilir. Akıldan çıkarılmamalıdır.

                          Soldaki Doğu Duvarı Önü Yüksek Yapıldı

Okula henüz öğrenci gelmemesi şans olmuştur. Zira bu arada bodrum katı kanal basmış, bahçedeki beton çeşme devrilmiştir.

Bu yazıyı sorumluluk taşıyan mimar-meslek insanı ve vatandaş olarak yazıyorum. Hem de tarihe not düşmek istedim.

ARİF ATILGAN https://www.arifatilgan.com MAYIS 2021

Not:

-Gökhan Bilgin isimli bir avukatın 6 Mayıs 2020 tarihli ‘İmar Hukukunda Ruhsata Tabi Yapı ve Esaslı Tadilat Kavramları’ başlıklı makalesi, istinat duvarlarının ve trafoların ruhsata tabi yapılar içinde olduğuna dair Danıştay Kararları olduğunu ifade etmektedir.

-Bu konuda daha önce yazdığım yazıların LİNK’leri aşağıdadır.

YALOVA’DA TRAFO MERKEZİYLE ÜNLÜ OKUL İNŞAATI

https://www.arifatilgan.com/yalovada-trafo-merkeziyle-unlu-okul-insaati/

YALOVA’DA OKUL-MİMARİDE REALİTE

https://www.arifatilgan.com/yalovada-okul-mimaride-realite/

YALOVA’DA TRAFO-MİMARİDE LÜMPENİZM

https://www.arifatilgan.com/yalovada-trafo-mimaride-lumpenizm/