Yalova Karatepe’de, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığı, Yalova Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün kullanacağı 24 Derslikli Lisenin Trafo Merkezi..

Okulun 14 dönüm bahçesi var. Trafonun okul binasının arkasında Tabii Zemin olan bir yere konması ve etrafının güvenlik çemberine alınması gerekir. Vaziyet Planında batı duvarı kenarında biraz insaflı bir noktadadır. Ancak bir ev büyüklüğündeki Trafo okul bahçesinin en görünen kuzey-batı köşesine, duvarın üzerine, 5-6m toprak doldurulmuş bir noktaya kondu.


Trafo

Eğer bu ölçüde bir ev yapılsaydı.. Jeolojik Raporda Tabii zeminden takriben 4m derinlikte sağlam zemin olduğu belirtilecekti. 5m de toprak doldurulmuş, toplam 9m civarı derinliğe temel indirilmesi gerekecekti. Yollardan da 5’er metre çektirilecekti.


Trafonun Konduğu Noktaya Toprak Doldurulurken

Yukarıda adı geçen Kurumların yaptıkları açıklamalara bakalım.

‘..öğrenci güvenliği açısından en uzak noktaya konması ve ulaşılmaması düşünülmüştür.’ Denmektedir.. Bahçe duvarına sınır olan sokaktakiler ve yakındaki komşular için aynı şeyler akıllarına bile gelmemiş.

Ayrıca..

‘..UEDAŞ tasdikli trafo projesinde gösterilen mevcut yerine…’ denmektedir. Yani 14 dönüm bahçenin her m2’sini incelemişler ve buraya karar vermişler. Tesadüf veya zorunluluk değil..

UEDAŞ’ın konuya bakışı ise..

‘..konum ile ilgili inisiyatif mülk sahibindedir.’ Cümlesiyle açıklanmaktadır. Yani müşteri isterse direk tepesine, isterse benzincinin pompasının dibine Trafo Merkezi koyabilir. UEDAŞ her durumda elektrik bağlar. Güvenlik anlamında kontrol yapmaz. Elektriğini satmaya bakar.

Burası Okula gelenlerin ilk gördüğü noktadır. İnsanlar, yükseltilmiş bahçenin üzerinde böyle bir trafo çirkinliğiyle karşılaşarak okula geleceklerdir.

Oysa bu nokta okulun prestij köşesi olmalıdır. Halk tabiriyle Façası.. En güzel şekilde düzenlenmeli hatta süslenmelidir. Peyzaj Mimarları vasıtasıyla çiçeklerin, ağaçların olduğu, modern bir heykelin bulunduğu, okulun tabelasının konduğu bir köşe yaratılmalıdır burada. Hele okul Güzel Sanatlar Lisesi olursa..


Vaziyet Planında Trafonun Konması Gereken, Konduğu ve Plandaki Yerleri.

Artık şunu kabul edelim. Bunun adı Lümpen Mimaridir. Toplumumuzda yıllardır sinsi bir şekilde gelişen bir tarzın açıkça ‘Beni kabul edeceksiniz.’ demesidir.

Lümpenlik sadece mimaride değil şehircilikte de hâkimdir. Yıllardır sokaklarımıza getirdiğimiz olumsuz eleştirilerin altında yatan Lümpen Şehirciliktir. Kabul edelim. Lümpenlik her alanda söz sahibidir.

Lümpen Mimariyi, Lümpen Şehirciliği, Lümpen Toplumu anlatmak sayfalar sürer. Lümpenlik en az 50 yıldır siyasetin hoşgörüsüyle gelişmiştir. Bugün her tarafa hâkimdir.

Mimarlar Odam.. Bu konular Kanal İstanbul kadar önemlidir. Mimarlık kaçıyor elimizden.

ARİF ATILGAN arifatilganKENT ve İNSAN AĞUSTOS 2020