2018 yılının Ekim ayı. Cumhurbaşkanı, ‘Tasarruf Tedbirleri’ açıklıyor. Ardından ‘Başlanmamış projelere başlanmayacak’ diyor. Ama Yalova Karatepe’de okul inşaatına başlanıyor..


Eski ve Yeni Durumdaki Ağaçlar ile Doldurulan Zemin.

Nisan ayına kadar çamurla didişiliyor, inşaat yürüyemiyor. Ne okulu olacağı belli değildir. 24 Derslikli Okul diye geçiyor.

Arazinin topografyası eğimlidir. Peyzaj doğal yapıyı koruyarak düzenlenmeliydi. Bahçede 2 veya 3 kademe yapılsa görüntü hoş olacak, güvenli olacak, çok sayıda ağaç kesilmeyecek, masraf çok az olacaktır. Ayrıca bahçe duvarları, Trafo Merkezi sorun olarak ortaya çıkmayacaktı.


Arazinin Eski Durumu. Mart Ayında Göçten Gelen Leyleklerin İlk durağıdır Burası

Öyle yapılmadı.. 14 dönüm civarındaki arsanın her tarafı okul binasının bulunduğu kota getirilmek istendi. Bunun için bazı bölümler 5-6m toprakla dolduruldu. Bazı bölümler 5-6m hafredildi. Doğu tarafındaki duvarın ise dışı çok yüksek olacaktır. Büyük kısmı sona bırakıldı.

Uzunlukları 100-150m civarı, yüksekliği 6-7m’lere varan duvarlara bina muamelesi yapmak gerekir. Jeolojik zemin raporu alınıp statik hesap ve ruhsatla yapılmalıdır. Nasıl yapıldı bilmiyorum. Öğrenmek isterim. Jeolojik Raporunu görmek isterim.


Batı Duvarının Kademeli Temelleri.

Detay yazıp kopya vermek istemem. Bahçede su birikeceği ve duvarları çatlatacağı tehlikesi vardır. Dolgu toprakta ve duvarda hareketlenmeler olacağı kesindir.

Okul inşaatı arsanın üst kotundadır. Vaziyet Planındaki çatı görüntüsüne göre bina yapılırken ters çevrilmiş görünüyor.

Trafo Merkezi Vaziyet Planında batı duvarına bitişikti. Bahçenin kuzey-batı köşesine kondu. Üstelik alçakta kalan sokağın tepesindedir. Küçük bir ev ölçülerinde.. Görüldüğüne göre 7-8m uzunluğu, 2m derinliği, 3m yüksekliği var. Elektrik mühendislerinden öğrendiğime göre ağırlığı 25Tonmuş.. Bu nokta doğal kot olarak bahçe arsasının en düşük noktasıydı. 4-5m toprak dolduruldu. Bölgenin kaygan zemin olduğu, normal inşaatlara 4m derinliğe inen temel yaptırıldığına göre Trafo Merkezinin dolgu alanda tabii zemine kadar 4m, tabii zeminden sonra da 4m, toplam en az 8m derinlikte temelinin olması gerekir. Bu ölçüde bir ev konulsa Belediye bunları isteyecektir. Ayrıca iki taraftaki yoldan da 5’er metre çekilmesi istenecektir.


Batı ve Kuzey Duvarları. İçi Toprak Dolduruluyor.

Dolgu toprak üzerinde bulunan Trafo Merkezi yağmur, deprem ve yaz-kış şartları değişiminde çökme, kayma, eğilme, devrilme yapacaktır. Gerek okul bahçesindekilere gerekse duvarın altındaki sokaktakilere ölümcül tehlikeler saçacaktır.

Trafo Merkezi zemin güvenliği olan ama görüntü kirliliği olmayan bir noktaya konmalıdır. Öyle nokta, Tabii Zemin olan okulun arkasıdır.


Doldurulmuş Toprak Zemine Trafo Merkezi Konuyor.

Akla gelen sorular:

1-Okul 4 katlıdır. Çevrede İmar Durumu 2 kattır.

2-Arazinin tamamının topografyası değiştirildi. Hem de + – 5-6m.

3-Çok sayıda ağaç, çalı yok edildi.

4-Trafo Merkezi görüntü olarak, zemin olarak ve tehlike olarak en olmayacak noktaya kondu.

Başkaları yapsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığının engel olacağı şeylerdir bunlar.

Bana göre geç olmadan arazi topografyası eski haline getirilmelidir. Zira duvarların yapılmayan kısımları ile özellikle doğu ve güney duvarları için yapılacak masraf daha fazla olacaktır. Üstelik sadece okul bahçesi değil tüm çevre sorunlu bir topografyaya sokulmuş olmaktadır.

Okul 2020 yılında bitirilmeye çalışılıyor. Hala ne okulu olduğunu bilmiyoruz. En son bilgi Kız Sanat Okulu.. Açıldığında öğreneceğiz.

Eminim ki bu binaya bir okul girecek. Açılış yapılacak.. Önemli kişiler önemli şeyler konuşacak.. Yapan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teşekkür edilecek.

Şu bilinmelidir..

İdare edenler için en önemli puan Halka Dokunmaktır. Bunu tepedekilerden çok bürokratlar yapar. Veya yapamaz..

ARİF ATILGAN arifatilganKENT ve İNSAN AĞUSTOS 2020