Kadıköy’de Söğütlüçeşme İstasyonu arazisine AVM yapılmak isteniyor. Konuyu ben de inceledim.


AVM Yapılacak Alandan Bir Bölüm

Toplu Taşım TCDD Gar Sahasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftasındaki Plan Notlarında Genel Hükümler olarak 26 madde bulunmaktadır. Bunların içinde bazı maddeler özel olarak incelenmeye değerdir. Örneğin: 7. 8. 9. 10. 11. Maddeler:

7. Madde: Yol kotundan dolayı açığa çıkan yani zemin üzerinde kalan 1. Bodrum Katların iskân edilebileceği ancak Emsal Hesabına dâhil edileceği bilgisini içeriyor.

8. Madde: Yasa-yönetmeliklere uymak kaydıyla birden fazla yapı yapılabileceği ve yapılan binaların YENÇOK yani ‘Yükseklik En Çok’ değeri aşılmamak kaydıyla çeşitli yükseklilerde olabileceği belirtilmektedir.. Çeşitli ölçülerde ve yüksekliklerde binalar inşa edilebilecektir.

9. Madde: Alanın bütünü için hesaplanan Toplam İnşaat Alanı parsellere veya binalara paylaştırılabilir.. Hesaplanan Toplam İnşaat Alanını geçmemek üzere birden fazla bina yapılabilecektir.

10. Madde: Ayrı binalar altına yapılacak zemin altı otoparklar birleştirilebilir.. Bodrum kat veya katlarda arazinin tamamına bile otopark yapılabilecektir.

11. Madde: İSKİ’nin Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı ile ilgili Su Basman kotuna uyulacaktır.. Arazinin ortasından geçen Kurbağalıdere’nin taşması durumunda alınacak önlem şartına uyulacaktır.


Genel Hükümlerden İlgili Maddeler

Diğer yandan Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı (TTGSPA) ile ilgili Uygulama Hükümlerini tarif eden 22. 23. 24. 25. 26. Maddeler yazılmıştır.

22. Madde: TAKS:0.40; KAKS:1; YENÇOK:3 Kat olarak belirtilmiştir. TAKS ve KAKS hesabı alanın tamamı üzerinden yapılacaktır.

23. Madde: Sosyal-Kültürel Alanlar, Rekreasyon Alanları, Yolcular İçin Ticari Alanlar viyadük altlarında da olabilecektir. Viyadük altına gelmeyen yerlerde viyadük hizası geçilmeyecektir.

24. Madde: Kat Yüksekliği 8m’ye kadar yükseltilebilir. YENÇOK değeri aşılmadan farklı yapılarda farklı kat yükseklikleri uygulanabilir. Ancak Asma Kat yapılamaz.

25. Madde: Demiryolu hatları altına gelen bodrumlarda kapalı otopark, müştemilat, alt geçit yapılabilecek. Hatların bulunduğu kotta Marmaray ve YHT Hatları ile Yolcu Peronları bulunacak.

26. Madde: Ray hatları dışında trenler için bakım onarım servis yapıları olabilecektir.


Gar Sahası Uygulama Hükümleri

Proje Alanı, viyadüklerin altı da dâhil olmak üzere 65.730m2’dir. Bu alanın ortasından Kurbağalıdere geçmektedir. Dere ve Derenin Koruma Kuşağı olan 23.278,5m2’lik alan Proje dışına çıkarılmıştır. Proje Alanı olarak 42.451,5m2 kalmıştır.

Derenin kuzeyinde 23.420m2, güneyinde 19.031m2 Proje Alanı bulunmaktadır.


1/5000 Plan

Emsal Hesabı:

42.451,5x 1(KAKS)= 42.451,5m2 Toplam İnşaat Alanı

42.451,5×0.40 (TAKS)= 16.980,6m2 Taban Oturumu

Yukarıdaki bilgilendirmelere göre Alanın içerisine viyadük altları da dahil olmak üzere çeşitli büyüklükte, çeşitli yükseklikte binalar konabilecektir. Binaların İnşaat Alanları toplamı Toplam İnşaat Alanına, Taban Oturumları toplamı Toplam Taban Oturumuna eşit olacaktır. Yükseklikler viyadük hizasını geçmeyecek, binaların içindeki kat yükseklikleri 8m’ye kadar çeşitli ölçülerde olabilecektir.

Binaların altında ve arazinin tamamında yapılacak zemin altı otoparkların miktarı açıklanmamaktadır. Umarım sağlam zeminin bulunabileceği 30-35m’lere inilip 5-10 katlı otopark yapılmaz.

Konuyla ilgili yazılı, görsel, sanal medyada tek bina şeklinde tahmini bir canlandırma resmi paylaşılmaktadır. Bu resmin gerçek olamayacağını ifade etmek isterim.


Dere Üstüne de Gelen Yanlış Resim.

Yorumuma gelirsek..

Konuya tersinden gireceğim.. Plan notlarında otopark miktarı ile bilgi yoktur. Söğütlüçeşme, Anadolu yakasının önemli merkezi olmaktadır. İnsan sirkülasyonu yüksektir. Yapılacak otopark dolar. Ancak Kadıköy trafiğine büyük bir yük getirilir. İnsanlar kamu araçlarını kullanmalıdır. İnce nokta ve hüner, otoparkı sadece trene gelenlerin ihtiyacı kadar yapabilmek ve onlara kullandırabilmektir.

Söğütlüçeşme İstasyonu gar işlevi görecektir. Gelen giden insanların ihtiyacını karşılayacak yeme-içme, alışveriş dükkânları olan küçük bir çarşıya ihtiyaç duyulacaktır. AVM’ye değil. İnce nokta ve hüner, çarşıyı sadece trene gelenlerin kullanabileceği ölçüde yapabilmek ve onlara kullandırabilmektir.


Proje Alanının Hava Fotoğrafı Görüntüsü

Amaç, istasyonu kullananların rahatlığının sağlanması olmalıdır. Metrobüsler tarafında trene gelenlere yeterli ölçüde otopark alanı vardır. Orası düzenlenebilir. Diğer yandan zemin kotunda kurumsal, hijyenik birkaç dükkânlık çarşı oluşturulabilir.

Tren yolcularını bahane edip tüm Kadıköylüler için büyük bir AVM ve otopark yapmak Kadıköy’e iyilik değil kötülük yapmaktır.

ARİF ATILGAN arifatilganKENT ve İNSAN HAZİRAN 2020