Yeldeğirmenindeki Özen Sineması Binası Kadıköy’ün günümüze kalmış en eski sinema binasıdır. Tescilli tarihi eserdir..
Günümüzde TAK diye bilinir. (ÖZEN SİNEMASI http://atilganblog.blogspot.com.tr/2015/01/yeldegirmeni-yeldegirmeni-sinemasi-ozen_89.html)


1969 Yılında Özen Sineması Önünde Mahallenin Çocukları Dilek Özdener ve Kardeşi.

Mülk sahibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğüdür. Sinema 1970’li yıllarda kapanmıştır. Bina daha sonra çeşitli iş yerlerine kiralanmış.. 2000’li yıllarda tabela atölyesi olarak kullanılıyordu.


1973 Yılında Özen Sineması Lobisinde Mahallenin Çocuğu Mehmet Çatay

2010 yılında binada inşaat faaliyetleri görülmüştü. Mimarlar Odası Başkanı idim. Durumu 5 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildirdik. Ayrıca Sinemanın tarihi eser olarak tescil edilmesi teklifinde bulunduk. Nitekim Kurul, inşaat faaliyetlerini durdurmuş ve teklifimizi uygun bularak 26/08/2010 tarih, 2753 Nolu karar ile Özen Sinemasını tescil etmişti. Bina o günkü tadilatlı haliyle kalmıştı.


İmar Paftasında Sinemanın Büyük Bölümü Yola Gidiyor

2011 yılında benim Mimarlar Odasında görevim bitti.

2012 yılında Kadıköy Belediyesinin kuruluşu olan KASTAŞ’a kiralandığını öğrendik.

2013 yılında tekrar inşaat faaliyetleri başladı. Bina kaçak olarak tadil edildi. Hangar haline sokuldu. Tren Yolu tarafındaki yola kaçak eklentiler yapıldı. TAK ismiyle Kadıköy Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı. Hâlbuki Koruma Kurulundan onaylı projeye göre restore edilerek Özen Sineması adıyla kullanılmalıydı.

O günlerden bugünlere.. Belediye Başkanları bu binayı kullandılar. Genel başkanı davet ettiler. Profesörler öğrencilerini soktular. Çekül Vakfı yetkilileri konferanslar verdi. Kadıköy’ün Mimarlar Odası ve Kent Konseyinin Başkanı olan aynı kişi Yaz Okulu mimarlık öğrencilerini soktu. Ünlü mimarlarımız girdi. Dayanışmalar girdi. Korumacı olduğunu söyleyen bir kadın mimarımız burada koruma üzerine konferans verdi. Hâlbuki korunması gereken bina korunmadığı için mücadele etmesi gerekirdi. Şehir Plancıları Odası buradaki TAK çalışmasına ödül verdi. Mimarlar Odası yayınlarında TAK’ın etkinlik duyuruları yapıldı. Günümüzde buraya Kadıköy Belediyesi Akademi’nin yerleştiğini ve bu sebeple maalesef bazı yazar arkadaşlarımızın binaya girip çıktıklarını öğreniyorum.

Dikkat edilirse yukarıda saydıklarımın hepsi kentin yasa dışı oluşumlarına karşı mücadeleleriyle hatta izin yetkisi elinde olmalarıyla bilinen kişi ve kurumlardır. Aslında kent mücadelesi arkadaşlarımdır. Maalesef bilinen kimliklerinin aksine tescilli tarihi eser binanın kaçak kullanılmasını legal hale getirmektedirler.

Bir tek ben bu kaçak binaya girmedim. Girmeyeceğim.. Girenlerin hepsini kınıyorum.. Burası Yeldeğirmeni’nin anılarla dolu Özen Sineması binasıdır.

Aktif olarak gördüğüm yeni muhtardan ümitliydim. O da Özen Sinemasıyla ilgilenmedi. Ama Onu eleştiremiyorum. Zira kendisi yeni demografik yapının seçtiği muhtardır. Onlar, Yeldeğirmeni’nin, Kadıköy’ün hele Özen Sinemasının tarihiyle ilgilenmezler.

2013 yılından bugüne kadar bu konuda mücadele ediyorum. Akla gelen her kuruma şikâyette bulundum. Şikâyetlerim ve bana gelen cevaplardan kitap oluşur. Bütün yetkili kurumlar, Kuruldan Onaylı Projesine uygun restore edildikten sonra binanın kullanılabileceğini yazıyorlar.

Mülk sahibi Vakıflar ile Koruma Kurulu iktidar.. Kadıköy Belediyesi ana muhalefet.. İBB 2019 öncesi iktidar, sonrası ana muhalefet.. Hiç fark etmiyor. Sonuçta bina kaçak kullanılmaya devam ediyor.

TAK binası Kadıköy’ün Kent Suçudur.


TAK Binası Kent Suçu.

Bütün Kadıköylülerden yardım bekliyorum. Konuyla ilgilenmelidirler. Kadıköy’ün hafızasındaki çok önemli bir obje yok ediliyor.. Kadıköy Belediyesine, 5 Nolu Koruma Bölge Kuruluna ve Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğüne rica ediyorum. Lütfen bu kabahatle tarihe geçmeyin.

Özen Sineması, 1900’lerden günümüze gelebilmiş tek sinema binamızdır.

ARİF ATILGAN arifatilganKENT ve İNSAN TEMMUZ 2020