2006 yılında Kuşdili Çayırı’na AVM projesi gündeme gelmişti. O zamanki İBB Başkanlığı alanı yap-işlet-devret ihalesiyle 30 yıllığına bir müteahhitlik şirketine veriyordu. Ancak alanın mülkiyeti kamuya yani halka yani bizlere aitti. İBB kendine ait olmayan bir mülkü ihaleye çıkarmıştı. O yıllarda Mimarlar Odası ve Kadıköy Kent Konseyinde başkan, Koruma Kurulunda gözlemci üyeydim. Gerekli itirazları yaparak ihaleyi iptal ettirmiştik. Tecrübelenen İBB bu sefer önce plan yapıp mülkiyeti üzerine almış, sonra ihaleyle aynı müteahhitlik şirketine işi teslim etmişti.

                                    2007 Yılındaki Koruma Amaçlı İmar Planında Kuşdili Çayırı

Bu duruma da itiraz edip dava açarak planı iptal ettirmiştik. O tarihten bugüne sadece benim dile getirdiğim bir konu vardır. Plan iptal olmuşsa alanın mülkiyetinin tekrar kamuya geçmesi gerekmez mi? Bugün hala bu işlem yapılmamıştır.

                                   2006 Yılında Kuşdili Çayırı’nın Yeşil Alan Olduğu Yazısı

Sonraki yıllarda çeşitli planlar yapıldı. Bu arada Kuşdili Platformunu kurarak konuyu halkın mücadelesi haline getirdik. Yapılan her plana Kuşdili Platformu olarak karşı çıktık ve hepsini iptal ettirdik.

2019 yılında İBB’nin yönetimi de Kadıköy Belediyesiyle aynı siyasi partiye geçti. Mutlulukla bu LİNK’teki yazıyı yazdım. https://www.arifatilgan.com/kusdili-cayiri-geri-getirilmeli/ ‘Artık İBB ve Kadıköy Belediyesi el ele vererek alanı tarihteki çayır ve koruluk haline getirmelidir’ dedim.

Geçtiğimiz günlerde İBB’nin alanı tekrar yeşil hale getirmek üzere bir düzenleme yaptığı duyuruldu. Projeyi inceledim.

                                     Yeni Park Düzenlemesi Planı

Yapılan düzenlemenin projesini görünce hayal kırıklığına uğradım. Kuşdili Çayırı 46 dönümdü. Kuşdili Caddesi, Tulumbacı Asım Sokak, Mahmut Baba Sokak ve Kurbağalıdere arasında kalan geniş bir alandı.

                                           Kuşdili Çayırı Alanı

Daha sonra Kuşdili Caddesi tarafındaki 5-6 dönümlük kısmının özel mülkiyette olması sebebiyle ayrıldığını öğrenmiştik. Geriye yaklaşık 40 dönümlük bir alan kalıyor. Bu arada Kurbağalı Derenin Kuşdili Çayırı alanının içlerine kadar giren kavisi kaldırılıp dere yatağı düzleştirilmişti. Alanda yer açılmıştı.

Yeni yapılan planda yaklaşık 8 Dönümlük İtfaiye Alanı ile yine yaklaşık 8 dönümlük otopark alanı korunmuş. Dolayısıyla 16 dönüm azalan alan 20-25 dönüm haline gelmiş, ortadaki otoparkın çevresinde bir yeşil kuşak gibi olmuş. Yapılacak bu düzenleme asla eski Kuşdili Çayırının yerini tutamaz. Hatta anımsatamaz…

                                            Yeşil Taralı Alan Yeni Kuşdili Çayırı Parkı

 

Bu plandan dönülmelidir. Zira gerçek Kuşdili Çayırının alanı yarıya düşürülmüştür. Ayrıca yapılan düzenleme sıradan bir parktır. Bu park ise Söğütlüçeşme İstasyonu ile Kuşdili Caddesi arasında yol olacak, kesinlikle park görevi görmeyecektir. Belki de bir süre sonra sokak haline gelecektir.

Bir an önce şunlar yapılmalıdır.

İtfaiye Grup Amirliği başka bir yere taşınmalıdır. Oradaki eski Kuşdili Sineması tekrar yapılmalı, çevresindeki bahçe çayıra katılmalıdır. Otopark iptal edilmeli, o alan da çayıra eklenmelidir. Fedakarlık yapılıp Kuşdili Caddesi tarafındaki özel mülkiyete verilen bölüm satın alınarak çayırın orijinal şekli oluşturulmalıdır. Böylelikle tarihteki Kuşdili Çayırı kendi gerçek ölçüsüyle ortaya çıkarılmalıdır. Ağaçlandırılarak halkın kullanımına açılmalıdır.

‘Kuşdili Çayırı’nı yok edenler’ olarak tarihe geçmeyelim.

ARİF ATILGAN https://www.arifatilgan.com MART 2022

Not: Ölçüler Google’dan alınmış olup yaklaşıktır.