Dereağzında dikkat çeken bir inşaat görülüyor. Teknik olarak inceleyelim.


Dereağzındaki İnşaat

Kurbağalıdere kenarındaki denize yakın son ev. Altınordu Kulübüne kullandırılmış. Tek katlı yığma kâgir bir yapı.

1953 yılında Özel İdare tarafından kayıt altına alınmış

1957 yılı öncesine ait olduğu Özel İdare Kaydı ile kanıtlandığından iskânlı sayılmış. Muhtemelen tescilli eser.

2000’li yılların başında karı-koca yaşlı bir çift oturuyormuş. Onlar yaşamını yitirince ev boş kalmış.


Evin Eski Tarihlerdeki Görüntüsü

2005-2010 yılları arasında, çevrede yaşayanların ifadesine göre 995 ada, 42 parseldeki o evin yerine tek katlı yeni bir bina yapılmış. Daha sonra bina tabanda büyütülmüş ve üzerine bir kat çıkılmış.


42 Parseldeki Yeni Bina

2011 yılında Kadıköy Belediyesinin binaya tutanak tutup, mühürlediği belgeden yeni mülk sahibinin Of-Hayrat Kültür Eğitim Vakfı olduğu anlaşılıyor.

Yapılan kaçak inşaatın ruhsata bağlanması araştırılmış. Ancak parsel ‘Yerleşime uygun olmayan alanda’ kaldığı için böyle bir uygulama yapılamamış. ‘Yerleşime Uygun Olmayan Alan’ tanımı deprem, su baskını, heyelan vs anlamında afetlere karşı önlem alınamayacak alan demektir. Bu sorundan dolayı inşaat izni verilmediği belli olmaktadır.

Bu arada İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü ilgili parsel için Nazım İmar Planı değişikliği talebinde bulunulduğunu ve talebin incelendiğini bildirmiş.

05/07/2013 tarihinde ‘Bakanlık Makamı 6580 Nolu oluru’ ile 995 Ada, 42 Parsel ile tescil harici imar yolu ve park alanı’ için 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliği yapılmış. Belli ki parsel, afete karşı güvenli alan kabul edilmiş. Dolayısıyla afete karşı ‘Yerleşime Uygun Alan’ olmuş.

İSKİ yazısından anlaşıldığına göre parsel Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı kabul edilmiş. Taşkın Risk Kotu 2.98 tespit edilmiş. Buna göre su basman kotu 1.50 verilmiş.

Bu Plan Tadilatına göre:

-Özel Sosyo-Kültürel Tesis Alanı içerisinde bu fonksiyonun ihtiyacını karşılamaya yönelik kafe, kafeterya, restoran, ticari birimler v.b. fonksiyonlar yer alabilir.

-Planda “M” lejandıyla gösterilen bina mevcut bina olup mevcut durumu (kontur, gabarisi v.b.) ile iskanlandırılacaktır. Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde bahçe mesafeleri yollardan min.5.00 mt. Diğer cephelerden min.3.00 mt.dir.

-Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nda; Emsal:1.50 olup maxH:3 kattır.

Yani her çeşit ticari kullanım olabilecek, istenirse yeni yapılan yasalara aykırı bina iskanlandırılacak, yıkılıp yapılırsa diğer parsellerden oldukça fazla inşaat hakkına sahip olacaktır.

2017 yılında Kadıköy Planlarında genel bir tadilat yapılmış.

12/10/2018 tarihinde Kadıköy Belediyesinden alınan İmar Durumuna göre 995 Ada 44 Parsele proje hazırlanır. Parsel Alanı 764.48m2’dir. 1.5 Emsal Hesabına göre 1.5×764.48=1146.72m2 toplam inşaat alanı olması gerekmektedir.

06/03/2019 tarihinde İnşaat Ruhsatı verilir. Bu ruhsata göre Bina 366m2’ye oturacak, Toplam İnşaat Alanı 2057m2 olacaktır. 2057-1146.72=910.28m2 emsal hesabına girmeyen alan kazanıldığı belli olmaktadır. Yani çok büyük balkonlar, teraslar yapılacağı belli oluyor. İnşaat 1 Bodrum+1 Zemin+2 Normal Kat olacaktır. 1.5m Su Basman+ 4.40m Zemin Kat+ 3.80m Normal Katlar olarak 13.50m yükseklik olacaktır. Bu yüksekliğe çatıdaki Asansör Kulesi dâhil değildir.

Sadece oradaki tek katlı eski binaya restorasyon yapılabilecekken bodrumla 4 kat ve 1 çekme katlı olarak 2057m2 toplam inşaat alanlı bir bina yapılabilmektedir.

Günümüzde kaba inşaat bitmek üzeredir.

Gizemlerine gelirsek:

-Eski bina tescilli midir?

-Koruma Kurulu burada hiçbir sorun görmemiş midir?

-Mülkiyet değişimleri ile ilgili bilgiler nelerdir?

-Belediye 2011 yılında inşaata tutanak tutup ceza kesmiş. İlk kaçak olayı o tarihte midir?

-Afete karşı ‘Yerleşime Uygun Olmayan Alan’, nasıl afete karşı ‘Yerleşime Uygun Alan’ olmuştur?

-‘Yerleşime Uygun Olmayan Alan’ İSKİ tarafından nasıl ‘Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı’ kabul edilmiştir?

-Taşkın Risk Kotu 2.98m iken 1.5m su basman yüksekliği nasıl hesaplanmıştır?

-İBB ‘1/5000 Ölçekli Nazım Plan Tadilatı talebini inceliyoruz’ derken tadilat Bakanlıktan ‘1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı’ olarak gelmiş. Tadilatın sahibi hangi kurumdur?

-Plan Tadilatı 42 parsele yapılmış. Ancak İmar Durumu 44 Parsele verilmiş. Üstelik 42 Parselle ilgili Açıklama 44 Parselin İmar Durumuna yazılmış.

-İnşaat Ruhsatı 44 Parsele verilmiş. Ancak 42 Parsele yapılan Plan Tadilatına göre verilmiş.

-Parselin önceki numarası 42’dir. Belli ki daha sonra 44 olmuş. Parsel numarasının değiştirilmesine neden gerek görülmüş? Bu anlamda kayıt var mıdır? Varsa neden belgelerde yoktur? Kayıtsız ruhsat geçerli midir?

-Plan Tadilatı 2013 yılında yapılmış. Neden ruhsat almak için 2019 yılına kadar beklenmiş?

-Neden Kamu Kurumları detaylı açıklama yapmazlar?

-Konuyla ilgili Kadıköy’ün Kent Konseyi ve Mimarlar Odası Başkanı özet olarak ‘Kent Konseyinin, Mimarlar Odasının, Şerdil Başkanın haberi var. Ruhsatlı, belgeleri doğru, yasal bir inşaat.. Maalesef ayrıcalıklı.. Semt sakinleri dava açmalı.’ Diyor. Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü de yönetmeliklere uygun olduğu şeklinde benzer açıklamalarda bulunuyor. Hâlbuki istendiğinde Plan Tadilatlı parsellerin öğrenildiği, bunlara özel dikkat edilmesi gerektiği bilinmektedir. Niye atlanmıştır?

-Kadıköy Kent Dayanışmasının kuruluş sebebi kentteki sorunlu plan-projeleri engellemek, engellemeye çalışmaktır. Onlar nasıl atlamışlardır bu konuyu?

-Denebilir ki aynı görüşte bir STK gözetilmiş. Of-Hayrat Kültür Eğitim Vakfının, Kadıköy Belediyesinin partisiyle aynı görüşte olmadığı da anlaşılmaktadır.

-Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2019 Temmuz ayı Yüksek Divan Kurulunda “…. Dereağzı Tesisleri yetersiz. Oranın yakınına bir bina yapılıyor. 3-4 ay içerisinde modern, günün şartlarına uyan bir binamız olacak…..’ demiş. Bu bina burası olabilir mi?

-Bu kadar bilinmeyen olması bu inşaatı gizemli yapmaz mı?

Bütün partiler seçimlerde ‘Parsel ölçeğinde Plan Tadilatı yapılmayacaktır’ demektedirler. Ama yine her dönemde bu işlemler yapılmaktadır.

Yorumsuz olarak konuyu fotoğraflamaya çalıştım. Hiçbir kişi veya kurumun yanında veya karşısında olmadan..

ARİF ATILGAN AĞUSTOS 2019 arifatilganKENT ve İNSAN