Kurbağalıdere kenarındaki köşklerin en bilineni.. Dereyle ilgili birçok fotoğrafta bu köşk vardır. Değişik çatı şekli onu diğerlerinden ayırır. Aslında aynı çatılı bir köşk daha vardır ama çoğu fotoğrafta Köprülü Köşkü görünür.


Köprülü Köşkü Sol Başta.

1890 yılında İsmail Hakkı Bey yaptırıyor.. Birkaç parsel ilerideki Reşit Paşa Köşkü çok gösterişliymiş. İsmail Hakkı Bey daha mütevazı bir yapı istemiş..

750-800m2 civarı bir arsaya oturan, her katı 130-150m2 civarında olan 4 katlı ahşap bir köşktür.

Bodrum, Zemin, 1. Normal Kat ve Çatı Katı olarak 4 katlıdır.

Bodrum Kat: Sadece bu kat kâgir malzemeyle inşa edilmiştir. Yüksekliği 2m civarıdır. Ortada kayıkhane, kayıkhanenin 2 tarafında ardiye olarak kullanılan hacimler bulunmaktadır. Kayıkhane yaklaşık 5m eninde köşkün dere tarafından sokak tarafına kadar uzanmaktadır. Dere ve sokak tarafından 2 girişi vardır. Zemin kata çıkan merdivenlerin altından kemerli çarpan kapılarla girilir.


Üstte Köşk Girişi, Altta Kayıkhane Kapısı

Zemin Kat: Köşkün dışından, hem dere hem de sokak tarafından 2 kollu hafif kavisli merdivenlerle çıkılan sahanlıklardan giriliyor. Yani 2 girişi var. İki girişte de taşlıktan sonra rüzgârlık görevi gören vitraylı kapılardan içeri geçilir. İçeride 2 kapı arasında sofa var. Sokak tarafından girildiğinde sağ tarafta önce salon, sonra tuvalet bulunmakta.. Tuvaletten sonra köşede merdiven vardır. Döner merdiven üst katlara çıktığı gibi alt kata da iner.. Sokaktan girişin sol tarafında ise 2 yatak odası ve ortalarında mutfak bulunur. Mutfağın dışarı cephesi yoktur. Sofaya cepheli olup arkasında kalan cepheye kadarki bölümde yatak odalarının gömme dolapları vardır. Sofada bulunan veranda yaşayanların keyif köşesidir.


İçerdeki Veranda

1.Normal Kat: Dere cephesinin sağ köşesindeki döner merdivenle çıkılıyor. Merdiven başında tuvalet var. Dere cephesinde büyük bir salon.. Arkada yani sokak tarafında 2 yatak odası bulunmaktadır.

Çatı Katı: Köşkün çatısı ilginçtir. Binanın ortasından 4 cephenin ortasına düz mahyalar uzanır. Yine binanın ortasından 4 köşeye dereler iner. Cephelerdeki düz mahyaların ucundan köşelere çatı iner ve derelerin alt köşesiyle buluşur. Dolayısıyla 4 cephede 4 ayrı çatı varmış gibi görünür. 4 çatının altında 4 küçük oda vardır.

İsmail Hakkı Beyin 3 kızı vardır. Hadiye, Mazlume, Matlube Hanımlar. Bunlardan Hadiye, Avukat Arif Beyle evlenmiş. Evlendiği kişinin ailesi zengindir. Hadiye Hanım hiçbir hak iddiasında bulunmadan evdeki hissesini kardeşlerine bırakır. Kocasıyla köşkün ilk kiracısı olur. Çocuklar olduktan sonra Moda İlkokulu karşısında, Cem Sokağın köşesindeki köşke taşınır. Sonrada Nişantaşı’na.. Matlube Hanım bitişik köşkün sahibi Ruhi Saner Bey ile evlenir. Yandaki köşke taşınır. Köşkteki hissesinin karşılığını para olarak alır.. Köşk Mazlume Hanıma kalır..

1910’lu yılların başında Mazlume Hanım Fadıl Köprülü ile evlenir. Fadıl Bey 1656-1661 yılları arasında Osmanlı sadrazamı olan Köprülü Mehmed Paşanın 7. kuşağındandır.

Köşk, buraya damat gelen Fadıl Köprülünün soyadıyla anılmış. Köprülü Köşkü olarak…


Fadıl Köprülü

Sonraki yıllarda zemin katı ev sahipleri kullanmış. Köşke sokak tarafından girmişler. Dere tarafındaki vitraylı rüzgârlık kapısı sabitlenmiş. O tarafla irtibat koparılmış. Dere tarafındaki girişten üst kata çıkılmış. Bodrum kattaki ardiyeler ve kayıkhane ise ortak kullanılmış.


Köprülü Köşkü Diğer Açıdan Görünüşü

1950’li yıllarda bahçenin Reşit Paşa Sokak tarafındaki sağ köşesinin bir kısmı ifraz edilir.. Borç dolayısıyla satılır. Alanlar o köşeye ayrı bir apartman yaparlar.

1966 yılında Köprülü Köşkü kat karşılığı inşaata verilir. Yıkılır.. Denmiştir ki ‘Dere tarafındaki Köşk yıkılırsa oraya da bir apartman yapılır. Önce sokak tarafına yapalım’.. Reşit Paşa Sokağı tarafına önceki apartmana iki cephede bitişik bir apartman yapılıyor. Köprülü Apartmanı.. Ancak arsanın Kurbağalıdere tarafındaki Köprülü Köşkün bulunduğu diğer yarısına bir şey yapılamaz. Boş kalır.

Keşke arsa ortadan ikiye bölünüp ifraz edilseydi. Köşklü taraf korunsaydı. Neyse..


1-Satılan Arsaya Yapılan Apartman; 2-Köprülü Apartmanı; 3-Köşkün Bulunduğu Bahçe

Köprülü Köşkü Kadıköy’ün yok olan değerlerindendir. Kurbağalıdere kenarında bu tip örnekler çoktur. Üzücü.. Benim amacım hafızaları tazelemek.. Kadıköy bugün göründüğü gibi değildi..

ARİF ATILGAN arifatilganKENT ve İNSAN OCAK 2020

Not:

-Sayın İnci Köprülü’ye verdiği bilgiler için teşekkür ederim.

-Ölçüler Google’dan alındığı için kesin değildir.