2006 yılında Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi kurulmasını kararlaştırmış ve 14/6/2006 günü ilgili STK lar ve kurumlardan temsilciler davet edilerek yeni Kent Konseyi ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıdan kısa bir süre sonra 28/6/2006 tarihinde yapılan ikinci toplantıda 5 kişilik yürütme kurulu seçilmiştir. Tarihi bir seçim olduğunu vurgulamak isterim. Kent Konseyinin seçimle göreve getirdiği 5 kişi Kadıköy Kent Konseyinin Kurucu Yürütme Kurulu üyeleridir. Kendi içlerinden seçtikleri Başkan ise Kadıköy Kent Konseyinin seçilerek göreve gelen ilk Kurucu Yürütme Kurulu Başkanıdır. Buna göre:

Arif Atılgan (Mimarlar Odası)-Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı

Ünsal Tüzün (Baro)

Yıldırım Derya (Ziraat Mühendisleri Odası)

Osman Aydın (TÜKODER)

Yener Coşkun (Kadıköylü Muhtarlar)

İlk önce Belediye Başkanı ziyaret edilmiş ve gerek Kadıköy Kent Konseyi, gerekse Kadıköy ile ilgili düşüncelerini kendilerine iletmişlerdir.

Kent Konseyleri Katılımcı Demokrasiyi sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Belediye Meclisleri seçilmişlerin meclisidir. Kent Konseyinin Meclisi ise seçenlerin meclisidir. Eğer Kent Konseyi belediyesine muhalefet anlamında eleştiri yapmazsa işlevi kaybolur. O zaman Belediyesini Güzelleme Derneğine dönüşür. Asla amaç belediyesini yıpratmak değildir. Aksine belediyesini güçlü kılmaktır.

Yürütme Kurulu her ay Genel Kurul yaparak Kadıköy’ün konularını tartışmıştır. Gerek genel kurul gündemlerinin oluşturulması, gerekse Kent Konseyine gelen konular hakkında bilgilenebilmek için çalışma gurupları oluşturmuştur.

Kadıköy Kent Konseyi Kadıköy Belediyesine İlçe ile ilgili konularda iltifat yapmıştır. Ama esas olarak muhalefet yapabilmiştir. Bunu en iyi şekilde yaptığı ise zaman zaman Belediye Yetkililerinin kendilerine tavır almalarından anlaşılabilmektedir.

8/Ekim/2006 tarihinde Kent Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, Kadıköy Kent Konseyi, Yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre bir yıl daha Kent Konseyinin aynı yapısı ile devam etmesine karar vermiştir.

Bu süreçte ayrılan Ünsal Tüzün’ün yerine Oktay Deprem (Veteriner Hekimler Odası) Yürütme Kuruluna katılmıştır. Yürütme Kurulu aşağıdaki gibi olmuştur:

Arif Atılgan (Mimarlar Odası)-Yürütme Kurulu Başkanı

Yıldırım Derya (Ziraat Mühendisleri Odası)

Osman Aydın (TÜKODER)

Oktay Deprem (Veteriner Hekimler Odası)

Yener Coşkun (Kadıköylü Muhtarlar)

2007 yılında Belediyenin Kent Konseyine davranışlarında değişiklik görülmeye başlanmıştır. Örneğin: Lojistik destekler kesilmiştir..

Bu gibi durumlar Kadıköy Kent Konseyinin şevkini kırmış, bu durum ise hemen katılıma yansımıştır. İlk toplantılarda 10-15 kişi iken daha sonra Belediye Meclis salonuna sığmaz hale gelen Genel Kurullar son toplantılarda yine 10-15 kişiye düşmüştür.

13 Eylül 2007 tarihinde TMMOB’nin düzenlediği İstanbul Kent Sempozyumunda Arif Atılgan, Kadıköy Kent Konseyi Başkanı sıfatıyla KENT KONSEYLERİ VE KADIKÖY ÖRNEĞİ başlıklı bildiri sunmuştur. Bildiğim kadarıyla bu bildiri konusunda tek olup, ilk ve sondur. Bildiriyi sunan Arif Atılgan Kadıköy Belediyesini temsil etmiş ve belediyenin adını geniş bir kesime duyurmuştur.

2007 yılı sonlarında birkaç defa ertelenen Genel Kurul sonrası Kent Konseyinin yeni Yürütme Kurulu seçilmiştir.

Kadıköy Kent Konseyinin seçilerek göreve gelen ilk Kurucu Başkanı Arif Atılgan’dır. Kurucu Yürütme Kurulu Üyeleri ise yukarıda adları yazılan 5 kişidir. Bizler olanaksızlıklar içinde, zor şartlarda çalıştık. Eleştirilerimiz sayesinde Belediye güçlendi.

Tespit edebildiğime  göre Kadıköy Kent Konseyinin Başkanları sırasıyla aşağıdadır:

2006 Arif Atılgan (Kurucu Başkan)

2007 Arif Atılgan

2008 Ünsal tüzün

2009 Korel Göymen

2010 Korel Göymen

2011 Koral Göynen

2012 Nüvit Şahlıoğlu

2013 Nüvit Şahlıoğlu

2014 (Eylül) Nüvit Şahlıoğlu

2014 (Eylül)-2015 (Ocak) Fatma Çiğdem Aydın

2015 (Ocak)-2016 Saltık Yüceer

2017 Saltık Yüceer

2018 Saltık Yüceer

2019-2020 Saltık Yüceer (Kent Konseyinin mahkemece yürütmesi durduruldu)

2020-2021 Saltık Yüceer (Yürütmeyi durdurma devam ediyor)

ARİF ATILGAN arifatilganKENT ve İNSAN HAZİRAN 2019

https://www.arifatilgan.com/kadikoy-kent-konseyi/

Not: Kadıköy Kent Konseyinin detaylı kuruluş öyküsünü Bildiride bulabilirsiniz

KENT KONSEYLERİ BİLDİRİSİ 

https://www.arifatilgan.com/kent-konseyleri-2/