Kadıköy’ün önemli tarihi eserlerinden biridir Hal Binası. Yazmıştım.http://atilganblog.blogspot.com.tr/2017/02/kadikoy-hal-binasi-arif-atlgan-1925.html

Hal Binasının tiyatroya katılacağını da yazmıştım. http://www.arifatilgan.com/kadikoyun-akmsinden-haldun-taner-sahnesi-restorasyonuna/

                                                          Hal Binası, Hal Olarak Kullanıldığı Yıllarda.

Bina 1981 yılında tescil edilmiş. Kadıköy’ün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yapılacağı vaadiyle.

1984 yılında içine konservatuar getiriliyor. AKM’nin ilk adımı bu sanırım.. Konservatuar olmaya müsait bir bina değil çünkü..

1989 yılında ortasındaki avluya Haldun Taner Sahnesi inşa ediliyor. İlgili Koruma Kurulundan onaylı proje olmadan.. Hâlbuki gerekir. Bu da AKM yapılmasının adımlarından olmalı.

                                                           Hal Binasının Avlusuna Tiyatro Konmuş.

2007 yılında 5 Nolu Koruma Kuruluna, Tiyatro Binasının rölöve-restitüsyon-restorasyon projesi getiriliyor. Kurul ‘..Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesinin uygun olduğuna, koruma grubunun II. olarak belirlenmesine..’ karar veriyor. Onaylama cümlesinden anlaşıldığına göre proje kendilerine geldiği ana kadar binanın Koruma Grubu derecesi belli değildir.

Bu kararı incelemeliyiz.

-Müellif projeyi hangi koruma grubuna göre hazırlamıştır?

-Kurul, Koruma Grubu derecesi belli olmayan projeyi hangi kritere göre onaylamıştır?

-II. Grup bina olarak onaylanan projedeki bina II. Grup mu çıkmıştır?

-O yıl itibariyle 18 yıllık geçmişi olan bina hangi özelliğiyle tarihi eser olarak tescil edilmiştir.?

2017 yılında tiyatro binasıyla ilgili yeni bir ‘Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi’ hazırlanmış. Projede esas tarihi eser olan Hal Binası kendisinden 90 yıl sonra yapılan tiyatro binasına katılmış. Hâlbuki tescilli Hal Binasına tiyatro binasının eklenmesi için kurula teklif getirilmeliydi. Aksine tarihi eser olarak tiyatro binası kabul edilmiş.

2018 yılında ‘Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi’ Kurul tarafından onaylanıyor.

2020 yılının Şubat ayında proje Mimarlar Odasından geçiyor.

2021 Şubat ayında, aldığım duyumlara göre binadakilere çıkmaları söylenmiş. Yani inşaata başlanacak..

Sonuç..

2020 yılının Ekim ayında İBB’nin düzenlediği Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışmasında bu binadan ‘İBB Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ diye bahsediliyor. Bina kayıtlara bu şekilde geçirilmiş. Tarihi Hal Binası yok sayılmış. Kentlerin hafızası bu şekilde yok oluyor.

                                                                        Hal Binası İlk Yıllarında

1981’den 2021’e.. 40 yıl.. 12 Eylül yönetimi zamanında başlamış.. Her siyasi parti döneminde gelişmiş.. Sonunda Kadıköy’ün önemli bir tarihi eseri var-yok haline getirilmiş. Nerede kent mücadelesi yaptığını söyleyen STK’lar, dayanışmalar, kişiler?..

Her tarafa sevimsiz görünme pahasına yanlışa yanlış demeye devam edeceğim..

ARİF ATILGAN www.arifatilgan.com MART 2021

Not: Belli ki Atatürk ve Haldun Taner isimleri karşı duran olamasın diye konmuş. Saygın insanların ismi, üzerinde tartışma olamayacak binalara verilmeli.