Adem ve Havva, cennette mutlu mesut yaşarken, şeytana aldanıp, yasak olan ‘Hayat Ağacı’ nın meyvesini yiyince, birbirlerinden ayrı olduklarını görürler. Edep yerlerini de fark edince, bundan utanarak, incir yaprakları ile edep yerlerini kapatırlar. Bir cennet ağacı olan incir artık yeryüzünde de insanla el ele olacaktır. İncir yaprağı zaten insana, ve beş parmaklı ele benzer. Beş; Yeryüzünde geçirilecek zamanında sembolüdür.

 

Yeryüzünde 1200 canlı incirle beslenir. Temel besin kaynağı olduğu için, ekololojinin de temelidir. Yanardağ ve radyasyon bölgelerinde ilk önce incir çıkması, insanlığın geleceği için inciri umut haline getiriyor. Yanmış ormanların canlandırılması içinde ilk önce incir ekilmesi bundandır. Çiçeği, içi boş meyvenin içinde saklıdır. Bebeğin ana rahminde oluşu gibi. Sütüyle, iyileştirici özelliği ile, yaradılış ve doğurganlıkla ilgilidir. İncir ağaçları medeniyetlerin, yıkıntıların saklanmasına neden olur. Terk edilen yapıları adeta istila ederler. Dinsel ve folklorik her türlü söylencenin konusu olduğu için, inançlar, inciri kesmeyi yasaklar. Bazı toplumlar altında cinlerin yaşadığına inanırlar. Metruk yerlerde çıkması bu söylenceleri geliştiriyor olmalı. Her köyün bir cinli incir ağacı vardır mutlaka.

 

Guatama Sidharta 40 gün boyunca bir incir ağacı altında oturur ve 40 gün sonunda kendine ‘Aydınlanmış’ anlamında BUDHA der. Tevrat; İnsanın mükemmelleşmesi ile incir arasında bağ kurarken, Hz Muhammed, incirin cennet meyvesi olduğunu hatırlatır. Ana Tanrıça Kibele’nin de ağacıdır incir. Kibele’ nin sembolü beş parmaklı eldir. Fatima’nın eli gibi. Tanrıçanın kutsal sayısı 5 tir. İncir yaprağı gibi.Roma’yı kurduğu düşünülen Romus ve Romulus kardeşlerin efsanesinde, bu iki kardeşi sütü ile besleyen kurt, bir incir ağacı altında yatmaktadır. İncir ağacı altında aydınlanan Buda gibi.

 

Gülümser Atılgan eylül 2019 arifatilganKENT ve İNSAN