2004 yılında İBB’nin bir toplantısıyla burada bir şeyler olacağı ortaya çıkmıştı.

28 Nisan 2006 tarihinde İstanbul 5 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Haydarpaşa Garı ve çevresini ‘Tarihi ve Kentsel SİT Alanı’ ilan etti. 1.000.000m2’lik alanın bugünlere kadar korunması bu karar sayesindedir. Toplantıda bulunanlardandım ve kararın alınmasına etkili olanlardandım.

.

2011 yılında aynı 5 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu alana ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını kabul etmiş. 2015 yılında da hazırlanacak 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planının ve Kentsel Tasarım Projelerinin bu plana uygun olmasını istemiştir.

Günümüzde kiralanmasıyla gündeme gelen parça 54 Pafta 240 ada 16 parseldir. Kurul, bu parselle ilgili olarak 2019 yılında iki toplantı yapmıştır. Birincisinde, parseldeki 3 adet tescilsiz yapının yıkılmasını kabul etmiş. İkincisinde de 7 adet tescilsiz yapının daha yıkılmasına izin vermiştir. Sadece 3 yapının mevcut durumu korunmuştur.

Parsel, 22 Eylül 2019 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu tarafından içindeki binalarla birlikte ihaleye çıkarılmış ve durum Resmi Gazetede ilan edilmiştir. İlan, ‘Taşınmazlar Kültür ve Sanat Etkinlikleri İçin Kullanılmak Üzere Kiraya Verilecektir’ şeklindedir.

Açık alan 22.710m2 dir. 3 adet binanın kapalı alanlarının toplamı 2.340m2 dir. İkisinin toplamı olarak 25.050m2 alan ihale edilmiştir. İhale bedeli KDV hariç aylık 30.000TL dir.


İhaleye Çıkarılan Alan

4 Ekim 2019 tarihinde yapılan ihaleye 4 şirket katılmış. Bunlardan biri elenmiş, diğeri çekilmiş. Geriye 300.000TL teklif veren Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi ile 100.000TL teklif veren İBB iştirak şirketleri olan Kültür A.Ş.-İSBAK-Metro A.Ş.-Medya A.Ş. konsorsiyumu kalmıştır. İdare pazarlık için sadece Hazerfen Danışmanlık Şirketini çağırmış ve 350.000TL ye ihaleyi kendilerine vermiştir.

İBB’nin ihaleye itirazları vardır. Diğer katılımcının elenmesi gerektiğini iddia etmektedir. İdare ise İBB’nin yanlışlar yaptığını ifade etmektedir.

Bu tartışmalar sürecektir. Ancak ihale ilanının son maddesi olan 9.Madde şöyledir:

‘9. TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.’ Yani idare ihaleyi istediğine verebilme yetkisindedir.

Tartışmaların dışında kalarak bu alanın Gar Sahasının en değerli bölümü olduğuna dikkat çekmek isterim. Yeldeğirmeni semti ile Haydarpaşa Gar Sahası arasındaki Orgeneral Şahap Gürler Caddesine sınırdır. Ayrıca şartnamede sadece ‘Kültür Ve Sanat Etkinlikleri İçin’ denmektedir. Buradan ‘Ticaret yapılamaz, inşaat yapılamaz’ anlamı çıkmaz. Kiralayanın en azından masraflarını çıkarmak isteyeceğini düşünmek gerekir.

Yukarıda belirtildiği gibi burada Kentsel Tasarım Projesi ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması gerekmektedir. Yani yapılaşma olacağı anlaşılmaktadır. Zaten arsanın eski yapılardan temizlenmesi de bunu belli etmektedir.


Bilgi İçin: Yürütmesi Durdurulan 2012 Tarihli Planda Buraya 2 Emsal İnşaat öngörülmüştü

Herkes ihale kavgası yaparken Haydarpaşa Gar Sahası yapılaşmaya açılıyor sanki.

Haydarpaşa’nın hiçbir tarafına dokunulmamalıdır. İhaleler durdurulmalı, burası geçmişteki gibi Gar ve Gar hizmetleri için kullanılmalıdır.

ARİF ATILGAN EKİM 2019 arifatilganKENT ve İNSAN