İÇİNDEKİLER

 

Önsöz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Giriş……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Haydarpaşa’nın Oluşumu………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Haydarpaşa Çayırı……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Tören Yolu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Florence Nightingale ve İngiliz Mezarlığı………………………………………………………………………………………… 23
İlk İstasyon Binası………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Dalgakıran (Mendirek)………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
1900’lü Yıllar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
Haydarpaşa Garı…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
Kayık İskelesi………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
Haydarpaşa Vapur İskelesi……………………………………………………………………………………………………………………. 40
Haydarpaşa’da Yangınlar……………………………………………………………………………………………………………………….. 43
Gar’in Onarimi İçin Proje Yarışması…………………………………………………………………………………………………… 46
Gar ve Gebze’ye Kadar Olan Hattinin Gilizlerden Geri Alınması………………………………………… 49
Demiryollarinda Askerler Etkindi…………………………………………………………………………………………………………. 51
Hapishane Binası……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
Dehlizler (Sığınaklar)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
Atatürk……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
Haydar Baba Türbesi……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
Sağlık Odası………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
Haydarpaşa’nın Kadıköy’e Etkileri……………………………………………………………………………………………………… 59
Almanlar’ın Binası………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
Alman Okulu………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
İtalyanlar’ın Binası………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
İtalyan Okulu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
İngiliz Evi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
İngiliz Anglikan Kilisesi…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
Fenerbahçe İstasyonu……………………………………………………………………………………………………………………………… 66
Paris Mahallesi (Ayrılık Çeşmesi Sokağı)………………………………………………………………………………………… 67
Hügnen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
Behiç Erkin…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
Hünkår Hamamı………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
İntaniye Lojmanları…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
Restoran………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
Vapur İskelesi Yanındaki Büfe……………………………………………………………………………………………………………… 77
Silolar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
Pasaport Dairesi………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
Elektrik Santrali Binası……………………………………………………………………………………………………………………………… 82
Mucahir Misafirhanesi (Dikimevi)………………………………………………………………………………………………………… 83
Yaya Yolu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
Su Cenderesi………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
Lokomotif veya Vagonun Yönünün Çevrilmesi……………………………………………………………………………. 86
Sonuç……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
Kaynaklar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
Haydarpaşa Fotoğraf Arşivi…………………………………………………………………………………………………………………… 93